Privacy Verklaring

Engel Repro & Print. Hierna te noemen als Engel

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Engel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Engel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Engel verstrekt. Engel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam (evt. voor- en achternaam)
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Engel gegevens nodig heeft

verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Engel gegevens bewaart

Engel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenstemming met u tot stand komt.
Delen met anderen

Engel verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Engel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Engel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Engel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Engel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Engel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Engel heeft hier geen invloed op.

Engel heeft Google geen toestemming gegeven om via Engel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social Media

Engel maakt gebruik van social media, zoals facebook, twitter en google+ om gebruikers/vrienden te informeren over de activiteiten van Engel. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Facebook/Twitter/Google+ voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van beide partijen hier aan.

De Social Media kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor z over deze derden de informatie namens Google verwerken. Engel heeft hier geen invloed op. Engel heeft Facebook, Twitter en Google+ geen toestemming gegeven om via Engel verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Engel.nl. Engel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Engel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Engel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Engel op via info@engelrepro.nl. www.engelrepro.nl is een website van Engel Repro & Print. Engel Repro & Print is als volgt te bereiken:

Postadres en vestigingsadres: Van Persijnsstraat 23, 3811 LS Amersfoort
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 31034905
Telefoon: 033 461 1147  | E-mail: info@engelrepro.nl